نخست‌وزیر کانادا جاستین ترودو کوچک را دید

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا پسری دوساله را ملاقات کرد که همنام خود او است. جاستین ترودو نام پسر یک زوج پناهنده سوری در کانادا است که والدین او برای سپاسگزاری از نخست‌وزیر این کشور نامش را جاستین ترودو گذاشتند.