نگاهی به نحوه تولید کلاه و پست قره‌قل در افغانستان

قره‌قول نام گوسفندی است که دارای پوست مرغوب است. این پوست از بره تازه متولدشده گوسفند قره‌قول به دست می‌آید. عکس‌ها از کبرا اکبری