همدردی هواداران آژاکس با خانواده نوری (عکس)

صدها فوتبالدوست هلندی، روز گذشته مقابل خانه عبدالحق نوری، بازیکن آژاکس که در دیدار دوستانه ای دچار مشکل مغزی شد، جمع شدند.