۱۰۰ شرکت بزرگ دنیا مسئول انتشار ۷۱ درصد گازهای گلخانه ای هستند

۱۰۰ شرکت بزرگ دنیا مسئول انتشار ۷۱ درصد گازهای گلخانه ای هستند

از سال ۱۹۸۸ تا به امروز، ۱۰۰ شرکت بزرگ مسئول انتشار نزدیک به ۷۱ درصد از گازهای گلخانه‌ای به‌حساب می‌آیند.