۲۵ تیر: تولد فریتز زرنیکه، مخترع میکروسکوپ اختلاف فاز

۲۵ تیر: تولد فریتز زرنیکه، مخترع میکروسکوپ اختلاف فاز

۱۲۹ سال پیش در چنین روزی، فریتز زرنیکه، فیزیکدان و برنده جایزه نوبل فیزیک سال ۱۹۵۳ و مخترع میکروسکوپ اختلاف فاز چشم به جهان گشود.