عبدالعزیز مهجور ‘بیدل شناس’ مشهور افغانستان درگذشت

دوستان و نزدیکان عبدالعزیز مهجور 'بیدل شناس' مشهور افغانستان نوشته که این شاعر و نویسنده در عمر ۷۲ سالگی در شهر دهلی، پایتخت هند درگذشته است. آقای مهجور چند روز قبل برای درمان به هند رفته بود.