آگهی معاوضه با ستاره ایتالیایی؛/ پیشنهاد دیوانه وار PSG برای جذب نیمار

اخبار حاکی از آن است که پاری سن ژرمن قصد دارد با پرداخت مبلغی هنگفت، گران ترین انتقال هم ادوار تاریخ فوتبال را به ثبت رساند.