اخراج مهاجران غیرقانونی بدون سابقه کیفری از آمریکا شدت گرفته است

تحقیق برنامه پانورامای بی‌بی‌سی نشان می دهد اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا شدت گرفته و تعداد مهاجران غیرقانونی با سابقه مجرمیت که در صد روز اول دولت دونالد ترامپ از آمریکا اخراج شدند در مقایسه با زمان مشابه، بیش از دو برابر شده است.