بازیکن افغانستانی در آستانه ثبت رکوردی ماندگار؛/ تمدید قرارداد ندیم امیری با هوفنهایم تا سال ۲۰۲۰ 

ندیم امیری بازیکن افغانستانی تیم هوفنهایم قرارداد خود را تا سال ۲۰۲۰ با این تیم تمدید کرد تا در آستانه ثبت رکوردی ماندگار باشد.