بررسی وضعیت مالی همراه اول؛ سهم بازار اپراتور اول ۶۰ درصد است

بررسی وضعیت مالی همراه اول؛ سهم بازار اپراتور اول ۶۰ درصد است

مدیر عامل همراه اول درآمد، سود، هزینه‌ی پروژه‌ها و وضعیت این شرکت در بورس را به‌طور کامل تشریح کرد.