حضور دخیا در رئال مادرید؛ نزدیک تر از همیشه / تخفیف بی تخفیف؛ یک کلام ۷۰ میلیون یورو!

به نظر می رسد این بار شایعات پیوستن داوید دخیا، سنگربان اسپانیایی یونایتد به رئال مادرید حقیقت داشته باشد.