دادستان کل کشور: فیلترینگ با سلیقه‌ی شخصی نبوده است

دادستان کل کشور: فیلترینگ با سلیقه‌ی شخصی نبوده است

دادستان کل کشور با بیان اینکه فیلترینگ فضای مجازی با سلیقه‌ی شخصی نیست، از وزارت ارتباطات برای سلامت این فضا درخواست همکاری بیشتر کرد.