دانشگاهی با بام سبز در سنگاپور، ریه تنفسی شهر

دانشگاهی با بام سبز در سنگاپور، ریه تنفسی شهر

دانشگاه هنر نانیانگ در سنگاپور بدون شک یکی از زیباترین دانشگاه‌های جهان است که بر اساس تفکر معماری سبز بنا شده است. برای شناخت بهتر آن با کجارو همراه باشید.