رونمایی رایتل از خدمات مرتبط با فاز سوم شبکه ملی اطلاعات

رونمایی رایتل از خدمات مرتبط با فاز سوم شبکه ملی اطلاعات

رایتل با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستاوردهای مرتبط با فاز سوم شبکه ملی اطلاعات رونمایی کرد.