فیلترینگ فین‌تک‌ها، فعالیت ۲۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی را مختل می‌کند

فیلترینگ فین‌تک‌ها، فعالیت ۲۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی را مختل می‌کند

دبیر شورای عالی فضای مجازی، فیلترینگ استارتاپ‌های مالی را عامل اختلال در فعالیت ۲۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی به مدت ۵ روز دانست.