مایکروسافت با همکاری بی ام و، اسکایپ را در خودروها ارائه می‌کند

مایکروسافت با همکاری بی ام و، اسکایپ را در خودروها ارائه می‌کند

مایکروسافت در حال گسترش همکاری خود با بیامو برای اضافه کردن نسخه‌‌ی کسب‌وکار اسکایپ به خودروها با استفاده از سیستم آی‌درایو بی‌ام‌و است.