محافظان منزل محقق در واکنش به شلیک‌های شادیانه، یک عروس را کشتند

مقامات پلیس در کابل می‌گویند زمانی که قطار خودروهای یک مراسم عروسی در نزدیکی خانه محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان شلیک‌های شادیانه انجام می‌دادند، محافظان منزل او، اشتباها، به آنها شلیک می‌کنند. در نتیجه این رویداد عروس کشته و چهار همراهش زخمی شدند.