مدیر ورزشی بارسا:/ هیچ باشگاهی توان جذب نیمار را ندارد

امروز نشریه اسپورت ادعا کرد که نیمار به جدایی از بارسا فکر می کند و ممکن است به زودی باشگاهی حاضر شود ۲۲۲ میلیون یورو رقم فسخ قرارداد او را پرداخت کند.