مزدا امن‌ترین خودروهای جاده‌ای را تولید می‌کند

مزدا امن‌ترین خودروهای جاده‌ای را تولید می‌کند

یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری خریداران خودرو، ایمنی است. در سال ۲۰۱۷، تمامی محصولات مزدا، بالاترین امتیاز ایمنی را از مؤسسه بیمه و ایمنی بزرگراه‌های آمریکا به دست آورده‌اند.