میراث عبدالعزیز مهجور برای بیدل‌پژوهی معاصر

عبدالعزیز مهجور فرزند عبدالحمید اسیر مشهور به "قندی آغا" از بیدل‌پژوهان برجسته افغانستان بود که ظهر دیروز یک‌شنبه (۲۵ سرطان/تیر) به اثر بیماری در دهلی نو درگذشت.