همایش گنو/لینوکس، نرم‌افزارهای آزاد و جشن انتشار اوبونتو در دانشگاه اصفهان برگزار شد

همایش گنو/لینوکس، نرم‌افزارهای آزاد و جشن انتشار اوبونتو در دانشگاه اصفهان برگزار شد

هفته‌ی گذشته، همایش گنو/لینوکس، نرم‌افزارهای آزاد و جشن انتشار اوبونتو ۱۷.۰۴ در دانشگاه اصفهان برگزار شد.