پنج کشته و زخمی در پی تیراندازی محافظان محمد محقق در شهر کابل

گزارش‌ها از پایتخت کشور حاکی از آن است که پنج تن در پی تیراندازی نگه‌بانان محمد محقق، معاون دوم رییس اجرایی کشته و زخمی گردیده‌اند.

به اساس گزارش‌ها، این روی‌داد ناوقت شب گذشته در شهر کابل در نزدیک خانۀ معاون دوم رییس اجرایی اتفاق افتیده‌است.

منابع امنیتی در وزارت امور داخله گفته‌اند این حادثه زمانی اتفاق افیده که در نزدیک خانۀ آقای محقق توسط افرادش فیرهای هوایی صورت گرفته‌است.

گفته می‌شود کاروان عروسیی عین گذشتن از نزدیک خانۀ محقق شادیانه شلیک کرده که در پی آن نگه‌بانان محمد محقق نیز تیراندازی متقابل نموده‌اند که یک تن جانش را از دست داده و دست کم چهار نفر دیگر زخمی گردیده‌اند.

به اساس برخی از گفته‌ها، کسی که در این حادثه کشته شده عروس بوده‌است.

تا به حال دفتر معاون دوم رییس اجرایی هیچ‌گونه اظهار نظری در این زمینه نکرده و مسؤولان نیز به گونۀ رسمی چیزی نگفته‌اند.

باید یادآور شد که تیراندازی در شهر کابل از سوی افراد مقام‌های حکومتی کم‌پیشینه نیست.

چندی پیش گزارش‌هایی مطرح شد که لالی حمیدزی، یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز در شهر کابل با افرادش در حالت نشه دست به شلیک‌های هوایی زده و خواب شهروندان را به هم زده بود.