کره جنوبی پیشنهاد مذاکره نظامی با همسایه شمالی خود را داده است

کره جنوبی پیشنهاد داده است تا با کره شمالی وارد مذاکرات نظامی شود. محور اصلی این مذاکرات توقف "همه فعالیتهای خصمانه که می‌تواند تنش نظامی را در مرز بین دو کره افزایش دهد" اعلام شده است.