۲ کلید برای حل معضل پیوستن وراتی به بارسلونا

مارکو وراتی در حال حاضر دورتر از همیشه نسبت به بارسلونا به نظر می رسد ولی آبی اناری ها امید خود برای جذب این ستاره ایتالیایی را از دست نداده اند.