هشت مقام وزارت دفاع افغانستان به اتهام ‘فساد’ بازداشت شدند

دادستانی کل افغانستان می‌گوید هشت مقام وزارت دفاع از جمله سه ژنرال به اتهام "جعل و تزویر، اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت" ازسوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد بازداشت شده‌اند.