تظاهرات صدها مراکشی علیه رژیم صهیونیستی در رباط

صدها مراکشی با تظاهرات در پایتخت این کشور خواستار توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی و توقف شهرک‌سازی در قدس اشغالی شدند.