دلخوری راکیتیچ از شایعه معاوضه اش با وراتی

دو روز پیش بود که سایت ایتالیایی کالچومرکاتو ادعا کرد که مسئولان بارسا قصد دارند راکیتیچ به علاوه ۶۵ میلیون یورو را برای جذب وراتی به پی اس جی پیشنهاد بدهند.