روزنامه‌های کابل؛ سه شنبه ۲۷ سرطان

گزارش تازه یوناما از افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان وادامه جنگ و ناامنی در این کشور مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۲۷ سرطان/تیر کابل است.