زخمی شدن ۵۰ فلسطینی در جریان یورش شدید نظامیان صهیونیست

نظامیان اشغالگر با یورش به سوی فلسطینیان در منطقه باب‌الاسباط قدس، بیش از ۵۰ تن از آنان را مجروح کردند.