سخنگوی بارسا تایید کرد:/ پاری سن ژرمن به دنبال فعال کردن بند فسخ نیمار

نیمار، ستاره بارسلونا از شرایطش در بارسا ناراحت است و جوزپ ویوس، سخنگوی بارسا تایید کرد که پاری سن ژرمن قصد دارد بند فسخ نیمار را با پیشنهادی ۲۲۲ میلیون یورویی فعال کند.