شاتل پروژه‌ های مرتبط با فاز ۳ شبکه ملی اطلاعات را رونمایی کرد

شاتل پروژه‌ های مرتبط با فاز ۳ شبکه ملی اطلاعات را رونمایی کرد

شرکت شاتل امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۳ پروژه‌ی مرتبط خود با فاز ۳ شبکه ملی اطلاعات رونمایی کرد.