عربستان درباره ویدیوی زن مینی‌ژوپ پوش تحقیق می‌کند

مقام‌های عربستان سعودی در حال تحقیق درباره زنی هستند که ویدیویی با مینی‌ژوپ از خود منتشر کرده است. او در این ویدیو در حال راه رفتن در کوچه‌های یک روستا در عربستان است.