محدودیت فروش قایق‌های بادی به لیبی برای مقابله با مهاجرت غیرمجاز

وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفته اند صادرات قایق های بادی لاستیکی و همچنین موتورهای قابل نصب بر روی این قایق ها را به لیبی محدود کنند. هدف از وضع این محدودیت‌ها، کاهش قاچاق انسان از سواحل لیبی به کشورهای اروپایی حوزه مدیترانه عنوان شده است.