ملاقات اسپالتی و مالکان اینتر برای خریدهای بهتر

لوچانو اسپالتی، سرمربی اینتر ملاقاتی با سران باشگاه داشته تا درباره نقل و انتقالات با آنها صحبت کند و تضمین بگیرد.