منچسترسیتی به دنبال جذب گلر سابق لیورپول

په په رینا، گلر اسپانیایی، احتمالا به انگلیس بازخواهد گشت و این بار به جمع شاگردان مربی سابقش در سیتی اضافه خواهد شد.