نگاهی به پورشه پانامرا توربو S هیبرید جدید

نگاهی به پورشه پانامرا توربو S هیبرید جدید

پورشه در نسل دوم پانامرا مدلی جدید با نام پانامرا S E Hybrid را نیز اضافه کرده است که در ادامه، همراه با یک فیلم کوتاه، نگاهی بر این خودرو خواهیم داشت.