وزیر ارتباطات:‌ شکستن انحصارها ارائه‌ خدمات بهتر با تعرفه‌ پایین‌تر را ممکن می‌سازد

وزیر ارتباطات:‌ شکستن انحصارها ارائه‌ خدمات بهتر با تعرفه‌ پایین‌تر  را ممکن می‌سازد

شکستن انحصارها، استفاده از تجهیزات و توان علمی داخلی و تاکید بر همکاری بخش دولتی و خصوصی از نکاتی بود که وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از ۳ پروژه‌ی ملی شاتل بر آنها تاکید کرد.