کاهش میزان پذیرش پناهجویان افغان در آلمان

گزارش‌ها از کاهش میزان پذیرش شهروندان افغانستان در کشور آلمان نسبت به شش‌ماه نخست سال گذشتۀ میلادی خبر می‌دهند.

به گزارش دویچه وله، این رقم در شش ماه نخست سال گذشتۀ میلادی ۵۵٫۸ درصد بوده اما اکنون به ۴۴٫۱ درصد کاهش یافته‌است.

روزنامۀ راینیشه‌پوست به نقل از آمار ادارۀ فدرال مهاجرت و پناهنده‌گی آلمان گزارش داده با آن‌که وضعیت امنیتی در افغانستان نه تنها به‌بود نیافته که روبه وخامت گراییده، در شمار پذیرش متقاضیان افغان چنین کاهشی آمده‌است.

به اساس این گزارش، تصمیم‌گیری روی پرونده‌های پناه‌جویان افغان در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۱۵ در سطح پایین‌تر از ده‌هزار مورد بوده‌است.

اما این رقم سیر صعودیی را طی کرده که در ۲۰۱۶ حدود ۶۸هزار پرونده و در شش ماه سال جاری نیز به ۸۷ هزار رسیده‌است.

از سویی، دولت آلمان در سال گذشته تا چندماه پیش دروازه‌های خروج اجباری‌اش را به روی شماری از شهروندان افغانستان هم‌چنان باز نگاه داشته بود.

سال گذتشه و سال جاری میلادی چندین گروه از شهروندان افغانستان که درخواست پناهنده‌گی‌شان پذیرفته نشد، از کشور آلمان اخراج گردیده و توسط هواپیما به کابل انتقال داده شدند.

هرچند پس از حملۀ چهارشنبۀ خونین که در ماه جوزا در چهار راهی زنبق شهر کابل در نزدیک سفارت آلمان رخ داد و ۱۵۰ نفر کشته و ۴۰۰ زخمی به جا گذاشت، گفته شد انگلا مرکل روند خروج اجباری افغانان را متوقف کرد.

در همین حال، در ماه اپریل سال جاری دولت فدرال شمار شهروندان افغانی که در آن کشور زنده‌گی می‌کنند را به نشر سپرد که حدود ۲۵۵هزار نفر هستند.

از این میان پروندۀ بیش از نیمی از آنان بررسی شده که یک چهارم‌شان اقامت آلمان برای یک زمان مشخص را به دست آورده‌اند.

هم‌چنان شش درصدشان شهروندی دایمی دارند و ۱۳ درصد دیگر نیز یا باید خاک آلمان را ترک کنند یا در وضعیت دیگری قرار دارند.