استون‌مارتین ونکوئیش زاگاتو اسپیدستر رونمایی شد

استون‌مارتین ونکوئیش زاگاتو اسپیدستر رونمایی شد

استون‌مارتین بالاخره ونکوئیس زاگاتو اسپیدستر (Vanquish Zagato Speedster) را به طور رسمی معرفی کرد.