حلقه الماس گمشده پس از ۱۳ سال دور یک هویج پیدا شد

یک زن کانادایی که حلقه الماس خود را ۱۳ سال پیش گم کرده بود، دور یک هویچ در مزرعه پیدا کرد. این اولین بار نیست که کسی یک حلقه الماس روی هویچ پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۱، یک زن سوئد پس از ۱۶سال حلقه الماس خود را در شرایط مشابهی یافت.