در سافاری چه وسایلی را به همراه داشته باشیم؟

در سافاری چه وسایلی را به همراه داشته باشیم؟

اگر قصد رفتن به یک سافاری را دارید و هنوز مطمئن نیستید که دقیقا چه وسایلی در یک سافاری مورد نیاز شما خواهد بود، با کجارو همراه باشید.