صربستان به ‘پیکاسوی کوچک’ افغان پیشنهاد شهروندی داد

دولت صربستان اعلام کرده است که این کشور به فرهاد نوری، نقاش ده ساله افغان و خانواده‌اش که از ماه‌ها به این سو در اردوگاه پناهجویان به سر می‌برند، پیشنهاد شهروندی داده است. فرهاد نوری که به "پیکاسوی کوچک" معروف شده است، می‌گوید دوست دارد به سوئیس برود.