تخریب خانه‌های مبارزان فلسطینی، مقاومت را متوقف نمی‌کند

سخنگوی حماس تمامی سازمان‌ها و نهادهای فلسطینی و جریان ها و گروه‌های ملی و اسلامی را به بازسازی خانه‌های تخریب شده فلسطینیان فراخواند.