گوگل قابلیت سؤال و جواب را به سرویس نقشه‌ها و جستجوی خود اضافه می‌کند

گوگل قابلیت سؤال و جواب را به سرویس نقشه‌ها و جستجوی خود اضافه می‌کند

از مدتی قبل گوگل امکان سؤال و جواب را به‌طور آزمایشی به سرویس نقشه جستجوی خود اضافه کرده است و به‌زودی این قابلیت در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.