افزایش نگرانی از گردهم آیی گروه های رقیب در بوستون آمریکا

مسئولان شهر بوستون، مرکز ایالت ماساچوست آمریکا، خود را برای رویارویی احتمالی گروه های مخالف راست و چپ در مرکز این شهر آماده می کنند. به دنبال درگیری های هفته پیش در شارلوتزویل، بسیاری از ناظران نگران بروز خشونت در گردهم آیی امروز بوستن هستند.