نویسنده منتقد اردوغان در اسپانیا بازداشت شد

دوغان آخانلی، نویسنده آلمانی-ترکیه‌ای که از منتقدان دولت رجب طیب اردوغان است، بنابر درخواست ترکیه در اسپانیا بازداشت شده است. آلمان این بازداشت را محکوم کرده و خواسته آقای آخانلی به ترکیه تحویل داده نشود.