۲۹ مرداد: تولد راجر ولکات اسپری، عصب‌شناس برجسته آمریکایی

۲۹ مرداد: تولد راجر ولکات اسپری، عصب‌شناس برجسته آمریکایی

۱۰۴ سال پیش در چنین روزی، راجر ولکات اسپری، روانشناس و عصب‌شناس برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل پزشکی در سال ۱۹۱۳ در شهر هارتفورد متولد شد.