واکنش پاکستان به استراتیژِ جدید ایالات متحدۀ امریکا

پاکستان در واکنش به اعلام استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا برای افغانتسان و آسیای جنوبی می‌گوید کسی مثل پاکستان علیه تروریزم مبارزه نکرده‌است.

در حالی که امریکا علنا اعلام کرد که پاکستان کشور حامی تروریزم است، وزارت خارجۀ آن کشور با نشر خبرنامه‌یی این مسئله را رد کرد.

در خبرنامۀ وزارت خارجۀ پاکستان آمده‌است که هیچ کشوری مثل پاکستان در برابر تروریزم ایستاده‌گی نکرده و نه هم مثل پاکستان در برابر گروه‌های تروریستی قربانی داده‌است.

وزارت خارجۀ پاکستان می‌گوید گفته‌های دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا را یک‌بار دیگر رد و به هم‌کاری مشترک علیه گروه‌های تروریستی تاکید می‌کنند.

هم‌چنان پاکستان در رابطه به جنگ افغانستان نیز می‌گوید که راه پایان این جنگ تنها مذاکرات و گفت‌گو به رهبری افغانان است.

این در حالی‌ست که روز گذشته دونالد ترامپ استراتیژی جدید امریکا برای افغانستان را با موقف متقاوت‌تر از همیشه علیه پاکستان اعلام داشت.

دونالد ترامپ پاکستان را پناه‌دهنده و حامی تروریستان عنوان کرده گفت که پس از این پناه‌دادن به گروه‌های تروریستی قابل قبول امریکا نخواهد بود.

موقف جدید امریکا علیه پاکستان تا به حال واکنش‌های متقاوتی را تا به حال در داخل افغانستان و هم‌چنان در سطح منطقه و جهان داشته‌است.

از این میان کشور هند از استراتیژی جدید امریکا علیه پاکستان پشتی‌بانی کرد اما چین حمایتش را از پاکستان در برابر این استراتیژی امریکا اعلام نمود.