پلیس برای متفرق کردن مخالفان ترامپ گاز اشک‌آور به کار برد

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در جمع هوادارانش از موضعگیری خود در قبال درگیری‌ اخیر بین نژادپرستان و مدافعان حقوق مدنی دفاع کرده است. همزمان با سخنرانی رئیس جمهوری، پلیس در درگیری با گروهی از تظاهرکنندگان مخالف در نزدیکی محل سخنرانی گاز اشک‌آور به کار برد.