۶ مجسمه غول پیکر در جنگل های کپنهاگ دانمارک

۶ مجسمه غول پیکر در جنگل های کپنهاگ دانمارک

«توماس دامبو» هنرمندی است که با استفاده از وسایل بازیافتی، مجسمه‌های غول‌پیکری در جنگل‌های کپنهاگ، پایتخت دانمارک ساخته که زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است. با کجارو همراه باشید.